OmniMet 9.x - Systemy analizy oraz archiwizacji obrazów

OmniMet System
Oprogramowanie OmniMet 9 wyznacza nowe standardy w procesach analizy oraz archiwizacji obrazów, a także w zarządzaniu związanymi z tymi procesami dokumentami. Jego modułowa budowa umożliwia stworzenie konfiguracji w wersji odpowiedniej dla Państwa potrzeb, co powoduje równocześnie optymalizację ponoszonych kosztów. Oferujemy konfiguracje oprogramowania od najprostszej wersji (np. dla jednego użytkownika) aż do rozwiązań sieciowych przeznaczonych dla całego przedsiębiorstwa. Poprzez wykorzystanie elastycznych i skalowalnych aplikacji możemy tworzyć bazy danych za pomocą oprogramowania MS-Access lub innych baz danych SQL z różnymi, edytowalnymi, prawami dostępu dla administratorów i innych użytkowników. Standardem jest pełna integracja z tworzoną dokumentacją, taką jak zdjęcia oraz wygenerowane raporty. Nasze oprogramowanie jest kompatybilne ze wszystkimi aparatami oraz kamerami obsługującymi technologię DirectShow (WDM). Domyślną platformą dla oprogramowania OmniMet są systemy Windows firmy Microsoft.
Capture N' Measure
Pakiet oprogramowania OmniMet przeznaczony do przechwytywania obrazów oraz wykonywania podstawowych pomiarów. Brak bazy danych. Pakiet wyposażony jest w podstawowe narzędzia do obróbki obrazów. Dostępne są następujące funkcje pomiarowe: długość, linie równoległe, linia krzywa, powierzchnia, okrąg, kąty, zliczanie elementów. Wyniki mogą być prezentowane na analizowanym obrazie. Możliwość adnotacji za pomocą: linii, strzałki, linii odręcznej, tekstu, prostokąta, elipsy, linijki.
Capture Lite
Minimalna wersja oprogramowania OmniMet zapewniająca następujące funkcje: przechwytywanie obrazu, kalibracja obrazu, archiwizacja, generowanie raportów w programie MS-Word. Wbudowana baza danych MS-Access jest przeznaczona do archiwizacji obrazów oraz dokumentów. Posiada pewną ilość zdefiniowanych pól z możliwością ich edycji. Nie posiada możliwości jej administrowania. Dostępne są następujące funkcje pomiarowe: długość, linie równoległe, linia krzywa, powierzchnia, średnica, okrąg, promień, kąty, zliczanie elementów. Wyniki pomiarów mogą zostać umieszczone na analizowanym obrazie, jednakże nie można ich przechowywać w bazie danych oraz nie można ich eksportować do programu MS-Excel. Możliwość adnotacji za pomocą: linii, strzałki, linii odręcznej, tekstu, prostokąta, elipsy, hotspotu, linijki.
Capture Basic
Pakiet ten, poza możliwościami przechwytywania obrazu, kalibracji obrazu, archiwizacji i generowania raportów oraz podstawowymi funkcjami pomiarowymi, poszerzony jest o opcję administrowania bazą danych. Funkcje pomiarowe: długość, linie równoległe, linia krzywa, powierzchnia, średnica, promień, kąty, zliczanie elementów. Wyniki pomiarów mogą zostać umieszczone na analizowanym obrazie, jednakże nie można ich przechowywać w bazie danych oraz nie można ich eksportować do programu MS-Excel. Możliwość adnotacji za pomocą: linii, strzałki, linii odręcznej, tekstu, prostokąta, elipsy, hotspotu, linijki. W galerii można przechowywać do 20 zdjęć i porównywać je z obrazem "na żywo" z kamery zainstalowanej na mikroskopie.
Capture Advanced
Zaawansowany pakiet oprogramowania OmniMet posiadający następujące funkcje: przechwytywanie obrazu, kalibracja obrazu, archiwizacja, generowanie raportów oraz ręczne, interaktywne funkcje pomiarowe, a także możliwość administrowania bazą danych. Narzędzia przeznaczone do zarządzania bazą danych pozwalają na tworzenie własnych aplikacji do archiwizacji obrazów i dokumentów w programie MS-Access, mogą być także eksportowane do programu MS-Excel. Wyniki pomiarów wyświetlane są w "oknie wyników". Raporty z analiz generowane są w programie MS-Word. Dostępne funkcje pomiarowe: linia, linie równoległe, krzywe, powierzchnia, średnica, promień, kąty, zliczanie elementów. Możliwość adnotacji za pomocą: linii, strzałki, linii odręcznej, tekstu, prostokąta, elipsy, hotspotu, linijki. W galerii można przechowywać do 20 zdjęć i porównywać je z obrazem "na żywo" z kamery zainstalowanej na mikroskopie.
OmniMet Viewer
Moduł ten pozwala innym użytkownikom sieci komputerowej, na której zainstalowane jest oprogramowanie OmniMet, baz danych ze znajdującymi się w nich zapisanymi obrazami, wynikami i raportami. Posiada także podstawowe funkcje pomiarowe, możliwości dokonywania adnotacji oraz dodania skali. Umożliwia również drukowanie zdjęć i raportów.
OmniMet AddDataBase
Moduł ten pozwala na tworzenie baz danych przy użyciu gotowych szablonów. Pola w szablonach są edytowalne i mogą być modyfikowane.
OmniMet Datenbankadmin
Moduł administracji bazy danych umożliwia tworzenie całkowicie nowych baz danych lub poprzez wykorzystanie gotowych szablonów. Pola baz danych i ich właściwości mogą być tworzone i modyfikowane zgodnie z wymaganiami użytkownika.
OmniMet Object Measurement
Moduł umożliwiający pomiary interaktywne. Poprzez jednofazową analizę obrazu można określić frakcję poszczególnych obiektów na danej powierzchni, powierzchnię, położenie, ilość obiektów, obwód, gęstość, długość, średnicę Fereta, środek ciężkości. Istnieje możliwość włączenia lub wykluczenia obiektów ze względu na różne parametry. Zapisane wyniki analiz można eksportować do programu MS-Excel.
OmniMet Weld
Interaktywne narzędzie do wykonywania pomiarów spoin.
OmniMet Interactive Measurement
Moduł pozwala wyświetlić rezultaty analizy w "oknie wynikowym", zapisać je w bazie danych oraz wyeksportować do programu MS-Excel. Umożliwia określenie długości promienia, długości krzywej oraz kątów. Posiada narzędzie do zliczania elementów.
OmniMet Hardness
Interaktywne narzędzie do pomiarów twardości (Vickers oraz Knoop).
OmniMet Grain Size
Interaktywne narzędzie do pomiarów wielkości ziarna (zgodnie z normą ASTM E112).
OmniMet MultiFocus
Służy do tworzenia wyraźnego obrazu za pomocą wielu obrazów tej samej powierzchni wykonanych w różnych płaszczyznach ogniskowych.
OmniMet Montage
Służy do łączenia wielu obrazów w jeden, w celu obserwacji dużych powierzchni.